Chi tiết thủ tục chuyển đổi đất nông nghiệp giữa hộ gia đình, cá nhân

Hộ gia đình, cá nhân muốn chuyển đổi đất nông nghiệp với nhau cần nắm rõ những thủ tục dưới đây.

Điều kiện chuyển đổi đất nông nghiệp

Căn cứ Khoản 1 Điều 168, Khoản 1 Điều 188 và Điều 190 Luật Đất đai 2013, hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp muốn thực hiện chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp phải có đủ các điều kiện sau:

– Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

– Đất chuyển đổi không có tranh chấp.

– Đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án.

– Đất vẫn trong thời hạn sử dụng đất.

Lưu ý, chuyển đổi quyền sử dụng đất chỉ áp dụng đối với đất nông nghiệp.

Đồng thời, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất nông nghiệp chỉ được chuyển đổi đất nông nghiệp trong cùng một xã, phường, thị trấn với hộ, cá nhân khác.

Hồ sơ, thủ tục chuyển đổi đất nông nghiệp giữa các cá nhân, hộ gia đình

Hộ gia đình, cá nhân muốn chuyển đổi đất nông nghiệp với nhau cần nắm rõ quy định về hồ sơ, thủ tục. Ảnh: P.H
Hộ gia đình, cá nhân muốn chuyển đổi đất nông nghiệp với nhau cần nắm rõ quy định về hồ sơ, thủ tục. Ảnh: P.H

Hồ sơ khi thực hiện chính sách “dồn điền đổi thửa”

Căn cứ Khoản 1 Điều 2 Thông tư 09/2021/TT-BTNMT, hồ sơ chuyển đổi để thực hiện “dồn điền đổi thửa” được nộp chung cho các hộ gia đình, cá nhân gồm:

Đơn theo Mẫu số 04đ/ĐK của từng hộ gia đình, cá nhân.

Bản gốc giấy chứng nhận đã cấp (sổ hồng, sổ đỏ) hoặc bản sao hợp đồng thế chấp đối với trường hợp đất đang thế chấp tại tổ chức tín dụng.

Văn bản thỏa thuận về chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân.

Phương án chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của UBND cấp xã (xã, phường, thị trấn) đã được UBND cấp huyện phê duyệt.

Biên bản giao nhận ruộng đất theo phương án “dồn điền, đổi thửa” (nếu có).

Hồ sơ chuyển đổi không thuộc trường hợp “dồn điền đổi thửa”

Hồ sơ chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp mà không thuộc trường hợp “dồn điền đổi thửa” gồm:

Đơn theo Mẫu số 09/ĐK;

Hợp đồng, văn bản về việc chuyển đổi quyền sử dụng đất (không bắt buộc công chứng, chứng thực);

Bản gốc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ, sổ hồng) đã cấp;

Thủ tục chuyển đổi đất nông nghiệp

Căn cứ Điều 79 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, trình tự, thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp gồm các bước sau:

Nộp hồ sơ tại UBND cấp xã nơi có đất cần chuyển đổi nếu có nhu cầu hoặc nơi có đất cần chuyển đổi.

Sau đó, hồ sơ đầy đủ sẽ được tiếp nhận và giải quyết. Trường hợp chưa đủ giấy tờ, thì không quá 3 ngày, cơ quan tiếp nhận xử lý hồ sơ sẽ thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ sửa, bổ sung theo đúng quy định.

Cơ quan tiếp nhận sẽ xử lý và trả kết quả trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; riêng với các xã miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn thời gian không quá 20 ngày làm việc.

Nguồn: Chi tiết thủ tục chuyển đổi đất nông nghiệp giữa hộ gia đình, cá nhân
laodong.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *