Phương án xử lý khi không đồng ý với giá bồi thường đất

Nếu không đồng ý với mức bồi thường của Nhà nước khi bị thu hồi đất, người dân có thể khiếu nại theo trình tự, thủ tục dưới đây hoặc khởi kiện ra Tòa án có thẩm quyền. 

Thứ nhất, theo Khoản 1 Điều 204 Luật Đất đai năm 2013, người sử dụng đất, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến sử dụng đất có quyền khiếu nại, khởi kiện quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính về quản lý đất đai.

Thứ hai, theo Khoản 1 Điều 7 Luật Khiếu nại năm 2011, khi có căn cứ cho rằng quyết định hành chính, hành vi hành chính là trái pháp luật, xâm phạm trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình thì người khiếu nại khiếu nại lần đầu đến người đã ra quyết định hành chính hoặc cơ quan có người có hành vi hành chính hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật Tố tụng Hành chính.

 
Người sử dụng đất có quyền khiếu nại, khởi kiện quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính về quản lý đất đai. Ảnh minh họa: Cao Nguyên  

Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết lần đầu hoặc quá thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khiếu nại lần hai đến Thủ trưởng cấp trên trực tiếp của người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật Tố tụng Hành chính.

Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần hai hoặc hết thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật Tố tụng Hành chính.

Căn cứ vào các quy định nêu trên, nếu người dân không đồng ý với mức bồi thường của Nhà nước khi bị thu hồi đất thì cần khiếu nại theo trình tự, thủ tục nêu trên hoặc khởi kiện ra Tòa án có thẩm quyền. Lưu ý, người dân tuyệt đối không được bức xúc “quá mức” dẫn đến có hành vi quá khích, tiêu cực có thể gặp rủi ro pháp lý.

Nguồn: Phương án xử lý khi không đồng ý với giá bồi thường đất
laodong.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *